Duszpasterz

kazanieKsiądz Eugeniusz Ploch został proboszczem w Winowie 1 listopada 2015 roku, zastępując ks. Waldemara Klingera, który 23 lata był tutaj proboszczem. Ks. Ploch pochodzi z prostej rodziny chłopskiej, z par. Matki Bożej Różańcowej w Sudole, k/Raciborza. Jest synem Pauliny i Jerzego. Ma troje rodzeństwa, których rodziny się powiększają.
Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 1996 roku w opolskiej katedrze z rąk ks. Arcybiskupa Alfonsa Nossola. W kolejnych latach swoją posługę kapłańską pełnił w następujących „miejscach”:
     • Wikariusz par. św. Wawrzyńca w Strzelcach Op. (1996-1999)
     • Wikariusz par. Miłosierdzia Bożego w Prudniku (1999-2002)
     • Studia stacjonarne w KUL w Lublinie oraz w Moguncji (Mainz) (2004-2005)
     • Posługa ojca duchownego w WSD w Opolu (2005-2010)
     • Duszpasterz akademicki DA Resurrexit w Opolu (2010-2015)
     • Zaangażowany w posługę wspólnotom Odnowy w Duchu Świętym naszej diecezji; koordynator
      Diecezjalnego zespołu ds. Nowej Ewangelizacji, organizator „Remontu Małżeńskiego”.