FOTO - konkurs

Stowarzyszenie bł. Alojzego Ligudy zaprasz do uczestniczenia w konkursie fotograficznym: "Człowiek w drodze". Temat konkursu może być rozumiany zarówno bardzo konkretnie, jak i metaforycznie. CZŁOWIEK W DRODZE to człowiek w podróży, w drodze do pracy, na ważne spotkanie, wędrujący dokądś, pielgrzymujący, człowiek przemieszczający się w codziennych i nadzwyczajnych momentach życia.

Ale CZŁOWIEK W DRODZE to także człowiek w drodze do jakiegoś celu. Mówimy, że nasze życie jest DROGĄ.

Nagrodzone oraz wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na pokonkursowym wernisażu oraz na stronie internetowej i portalu społecznościowym Facebook Organizatora konkursu.

Więcej szczegółów na: liguda.pl