WWW - odwołane

W związku z sytuacją panującą wokół nas, zostaje odwołane spotkanie dla młodzieży WWW DLA MŁODYCH, które miało się odbyć w piątek 16 października. Młodzież, która chciała przyjść, przyjechać na spotkanie, proszę, aby uczestniczyła we Mszach świętych wieczornych w swoich parafiach.

Pamiętajmy o sobie i módlmy się za siebie nawzajem.

Pozdrawiam i + błogosławię! ks. Gienek