Nowy rok szkolny

Wszyscy mają nadzieję, że rok szkolny rozpoczynający się w najbliższy wtorek będzie przebiegał spokojnie. Jak będzie? Zobaczymy! Serdecznie zapraszam w najbliższy czwartek na Mszę św. wieczorną w int. dzieci, młodzieży oraz rodziców, nauczycieli i wychowawców. Chcemy zawierzać Panu Jezusowi ten nowy rok szkolny, chcemy modlić się za dzieci i młodzież; modlitwą chcemy otoczyć nauczycieli, wychowawców i rodziców. Chcemy być świadectwem wiary dla wszystkich!

W naszym winowskim kościele w każdy czwartek będzie tzw. MSZA SZKOLNA! Zaplanujmy sobie ten czas i dołóżmy starań, aby dla dzieci Msza święta była naprawdę ważna, aby nie stała w konkurencji do innych ciekawych zajęć pozalekcyjnych.

Serdecznie zapraszam i + błogosławię wszystkie dzieci i szkoły!

ks. Gienek Ploch