Przebaczenie i pokój

Jedną z bezcennych posług w Kościele jest posługa jednania: z Panem Bogiem i między ludźmi. Serdecznie zapraszam do korzystania z tej posługi, czyli do przystęowania do spowiedzi świętej, w której dobry Bóg przebacza nam grzechy i umacnia we wierze.

W naszym kościele okazja do spowiedzi jest codziennie: od poniedziałku do piątku w godz. 17.00 - 18.20; a także w soboty i w niedziele pół godziny przed Mszami świętymi. 

Ile pokoju przynosi przebaczenie grzechów? Zapraszam +