Wspólnota Zwiastowania

Od najbliższego czwartku, co dwa tygodnie, w parafii naszej będą odbywać się spotkania Wspólnoty Zwiastowania, która oparta będzie na Regule świętego Benedykta. Wiele osób potrzebuje doświadczenia wiary we wspólnocie; wielu potrzebuje umocnienia swojej wiary i kształtowania jej do tego, aby móc zaangażować się do posługi w świecie.

Odpowiedzialnym za wspólnotę jest Paweł Nawojski, były koordynator Odnowy w Duchu Świętym w diecezji opolskiej oraz ks. Eugeniusz Ploch. Raz w miesiącu, spotkanie poprowadzi o. Michał Dragan, benedyktyn ze wspólnoty z Biskupowa.

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie w czwartek 11 marca 2021.