Podziękowanie i...

Rok 2020 był chyba dla każdego wyjątkowym rokiem. Oprócz tego, co było oczywiste i zaplanowane, wydarzyło się także wiele "spraw" nieplanowanych i nieoczywistych. Dziękuję wszystkim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom naszej parafii za zaufanie, wsparcie, modlitwę, zaangażowanie, ofiarność i codzienną wspólnotę wiary. Poniżej dzielę się z Wami tym co DZIĘKI BOGU i LUDZIOM udało się, a także to co również DZIĘKI BOGU i LUDZIOM nie było nam dane zrobić. 

I - dzieła podjęte w parafii naszej w 2020 roku:

- Stowarzyszenie bł. Alojzego Ligudy i realizacja projektu Winowskie Centrum Wsparcia i Integracji NAPRZÓD I WYŻEJ: ferie, wycieczki, warsztaty, spotkania filmowe, działania na rzecz Seniorów, zaangażowanie w Internecie, wydanie książki „Zasłyszane w Winowie”, zaangażowanie ludzi)
- Rekolekcje parafialne (ks. Józef Krawiec)
- Wakacje z dziećmi: wyjazdy i projekcje filmowe
- Epidemia – Wielkanoc w limicie + inwestycja związana w możliwością transmisji nabożeństw online
- Remonty: Kotłownia i schody za kościołem
- Powstanie Róż Różańcowych rodziców modlących się za dzieci (3x)
- kolejny rok misyjny naszej parafianki Magdy Miki (dziękuję za modlitewne oraz finansowe wsparcie jej misji)
- 100 urodziny p. Anastazji (Anny) Gajdy
- Adoracja NS codziennie od 17.00
- Pięknie przeżyty Adwent
- Nowe figury w stajence

II - planowane sprawy, które się nie wydarzyły
- Ograniczona działalność Klubu Seniora
- Została przerwana dobrze zapowiadająca się akcja: Niedzielne Śniadania
- Zostały przerwane niektóre spotkania formacyjne
- Odwołane zostały niektóre wycieczki i pielgrzymki
- Młodzież nie przystąpiła do bierzmowania
- Zawieszona została posługa Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej wobec osób chorych i starszych

III - STATYSTYKA parafialna:
- Chrzty: 16
- I Komunia Święta: 8
- śluby: 6
- pogrzeby: 11 (wśród zmarłych naszych jest również budowniczy naszgeo kościoła, ks. Hubert Skomudek, który został pochowany na naszym parafialnym cmentarzu)

IV - podziękowanie
- dla naszych drogich Sióstr (obecność i posługiwanie w Sanktuarium i kościele)
- dla wszystkich, którzy dbają o poszczególne miejsca należące do naszej parafii:
      a) Kościół parafialny i obejście wokół kościoła; a przy nim Sanktuarium z Drogą Małżeńską
      b) Cmentarz z kaplicą (dziękuję za troskę o grób ks. Skomudka oraz ojca Alojzego)
      c) Dom Ojca
      d) Plebania i obejście
- ks. Tomkowi za obecność i posługę
- służbie liturgicznej ołtarza: s. Ewelinie i s. Monice; Nadzwyczajnym Szafarzom Komunii Świętej; prowadzącym modlitwę przed każdą Mszą; ministrantom i mariankom; Paniom dbającym o czystość i piękno w naszym kościele…
- Parafianom, Gościom i Dobrodziejom naszej parafii za zaufanie, ofiarność i świadectwo wiary, udział we Mszach świętych, zamawianie intencji mszalnych przez cały rok…

Niech wszystkio będzie na większą chwałę Bożą!

Pozdrawiam serdecznie i + błogosławię na rok 2021!

ks. prob. Eugeniusz Ploch